cung co xay dung nang cao chat luong cua luc luong phong khong nhan dan da ps
Nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Thực hiện nghị định số 74 của Chính phủ về phòng không nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập, kiện toàn 10 Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp và cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, làm cơ sở để phát triển phòng không nhân dân toàn dân.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tổ chức chỉ đạo, đạo diễn, diễn tập khu vực phòng thủ cho 9 huyện, thành, thị; công tác tập huấn, huấn luyện, xây dựng các công trình phòng không nhân dân đều được ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Giai đoạn 2020-2025, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng không nhân dân cho mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng của lực lượng phòng không nhân dân; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ phòng không theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; đầu tư, quy hoạch xây dựng công trình phòng tránh, sơ tán và các trận địa súng, pháp phòng không.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng không nhân dân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh./.