Ngày 19/10, UBND tỉnh có Công văn số 3984/UBND-CNN v/v đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Đại Từ. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm