Ngày 14/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3887/UBND-CNN V/v cắm hệ thống biển báo “Chỉ dẫn địa điểm” và biển báo “Điểm dừng đón trả nhân viên của Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo” trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tài liệu đính kèm