Công dân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên
10 Công dân tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên.

Xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” là hình thức biểu dương, khen thưởng riêng đối với các cá nhân xuất sắc có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Danh hiệu không chỉ động viên bằng lợi ích vật chất mà còn có ý nghĩa to lớn là động lực tinh thần để mỗi cá nhân thi đua phấn đấu, cống hiến cho cộng đồng và xã hội, tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là một trong những công cụ quản lý quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời là biện pháp để đánh giá kết quả công việc, quá trình đóng góp của các cá nhân trong xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, danh hiệu được xét tặng 2 năm một lần với số lượng cá nhân được tặng danh hiệu không quá 10 người/lần. Ngoài các tiêu chuẩn chung, các cá nhân được tặng danh hiệu còn phải đáp ứng tiêu chuẩn riêng ở từng lĩnh vực cụ thể.

Năm 2023, lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức bình chọn, vinh danh “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đó là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, có sức lan tỏa trong từng lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nêu tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên./.