Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo hội thảo chủ trì. Cùng dự có, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban chỉ đạo.

chuan bi hoi thao khoa hoc 30 nam doi moi quan su quoc phong thanh tuu va kinh nghiem

Trung tướng Lê Chiêm chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo: Hội thảo khoa học “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng – Thành tựu và kinh nghiệm”, do Bộ Quốc phòng tổ chức nhằm mục đích khẳng định và làm sáng tỏ: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhân tố quyết định cho công cuộc đổi mới ở nước ta giành thắng lợi; vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong 30 thực hiện đường lối đổi mới. Những thành tựu và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của QĐND Việt Nam trong 30 năm đổi mới, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hội thảo rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm kế thừa, vận dụng và phát huy kết quả 30 năm đổi mới trong giai đoạn mới...

Thực hiện Kế hoạch số 9356/KH-BQP của Bộ Quốc phòng, đến nay mọi công tác chuẩn bị của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan cơ bản đã tiến hành theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra, bảo đảm hội thảo theo đúng kế hoạch. Dự kiến trong hội thảo lần này sẽ có hơn 70 tham luận của các đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham gia. Thời gian hội thảo dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 16-12-2016.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Lê Chiêm đã biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo của các cơ quan, đơn vị thời gian qua và thống nhất về các mốc thời gian, công việc, tổ chức họp báo giới thiệu về hội thảo. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm tốt mọi công tác chuẩn bị để hội thảo tiến hành theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, thành công tốt đẹp...