cam ket wto chi con o to chua cat giam thue quan het

Xe nhập khẩu tại cảng Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Linh

Triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Đến năm 2017, mức thuế suất bình quân biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam hiện hành theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP là 10,57%, thấp hơn so với mức trần cam kết cắt giảm khoảng 3%. Biểu thuế xuất khẩu gồm 123 nhóm mặt hàng theo HS 4 số, trong đó xếp theo tỷ trọng dòng hàng trong biểu thuế xuất khẩu thì hàng hoá chịu thuế xuất khẩu hiện nay chủ yếu là khoáng sản và quặng kim loại.

Tính đến thời điểm hiện tại, về cơ bản hầu hết các mặt hàng đã thực hiện cắt giảm toàn bộ theo cam kết WTO, ngoại trừ một số mặt hàng xe ô tô thuộc nhóm 87.03 và 87.04 có thời điểm cắt giảm vào năm 2019.

Để thống nhất trong thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 theo cam kết trong nội khối ASEAN và quy định của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.