Xét nghiệm COVID-19 các lực lượng phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội XIII của Đảng được tổ chức xét nghiệm COVID-19 lần 3

Bắt đầu từ chiều 28/1, hoạt động xét nghiệm COVID-19 đối với các lực lượng phục vụ tại Đại hội Đảng lần thứ XIII được tiến hành tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII. Từ sáng ngày 29/1, tiến hành xét nghiệm đối với tất cả các nhà báo đang làm việc tại Trung tâm Báo chí. Việc lấy mẫu đã được các bác sĩ tiến hành ngay sau khi có thông tin về ca lây nhiễm trong cộng đồng (ngày 28/1).

Trước đó, để phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã tổ chức xét nghiệm 2 lần đối với 100% đại biểu dự Đại hội, các phóng viên, kỹ thuật viên báo chí trong và ngoài nước. Kết quả cả hai lần xét nghiệm 100% âm tính. Đây là lần thứ 3 trong vòng 02 tuần, các thành phần tham gia và các lực lượng phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Các lực lượng phục vụ Đại hội Đảng XIII đã qua 02 lần xét nghiệm theo đúng quy trình xét nghiệm, tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xuất hiện một số ca dương tính tại một số địa phương gần đây, các lực lượng an ninh, hậu cần phục vụ và phóng viên báo chí tham gia đưa tin về Đại hội XIII của Đảng đều tham gia xét nghiệm COVID-19 lần thứ 3. Các biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII./.