Xem xét việc thực hiện Dự án khu công nghiệp Phú Bình
Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã báo cáo đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Bình. Theo đó, Dự án có diện tích khảo sát khoảng 900ha thuộc địa phận các xã Tân Hòa, Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, phần diện tích này chưa nằm trong đất quy hoạch đất nông nghiệp. Đại diện các sở, ngành, địa phương đã phân tích, đánh giá hiệu quả dự án và đề xuất một số nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, nội dung đề xuất của Công ty, khẩn trương rà soát, tổng hợp, lập Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, số liệu có liên quan để phục vụ việc lập Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Bình theo quy định; các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động, tích cực phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định đảm bảo trước ngày 31/12/2020 hoàn thành việc bổ sung Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phú Bình, khu công nghiệp mở rộng vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam./.