Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Lương đứng trước không ít những khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội. Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, việc đảm bảo các chỉ tiêu được giao và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đã trở thành bài toán không dễ giải cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Trước tình hình đó, huyện Phú Lương đã xây dựng được chương trình hành động sát với thực tiễn, rút kinh nghiệm kịp thời để đưa ra những chủ trương phù hợp nhằm khắc phục khó khăn. Huyện cũng tập trung đổi mới công tác dân vận, vận động quần chúng. Trong đó, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến chính quyền, đến cấp ủy. Ông Nguyễn Văn Thoan, xóm Làng Hin, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương chia sẻ: "Ánh sáng của nghị quyết Đảng bộ cho đến việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, biến nghị quyết thành hiện thực và sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của toàn dân. Tôi cho đây là một sự chuyển biến về nhận thức rất tích cực của nhân dân".

xay dung huyen phu luong phat trien nhanh ben vung
Huyện Phú Lương phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của của nhân dân đến chính quyền, đến cấp ủy.

Với những chủ trương sát đúng, cùng những giải pháp đột phá quan trọng, nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm đã vượt chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân hàng năm 4,2%. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt đến năm 2020 ước đạt 92 triệu đồng/ha. Đến năm 2020, có 10/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn hàng năm vượt 20% trở lên. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, gắn giáo dục tri thức với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả; người nghèo được tạo điều kiện tốt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 4,2%. Kết quả trên có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân. Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Chiến, Bí thư chi bộ xóm Cây Lán, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương cho hay: "Nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện sự quan tâm sâu sắc nhất của Đảng bộ là việc cử các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ về trực tiếp nắm bắt tại địa bàn qua các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc họp chi bộ hàng tháng, các đồng chí là đảng ủy viên nắm bắt được tình hình thực tế của cơ sở để có những giải pháp kịp thời để uốn nắn cũng như chỉ đạo việc làm của các chi bộ".

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, huyện Phú Lương cũng có nhiều chính sách thông thoáng để mời gọi các nhà đầu tư. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cả cấp huyện và cấp xã. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được thực hiện đồng bộ. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu theo nghị quyết đã đề ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được huyện quan tâm, không ngừng đổi mới về phương pháp và hình thức; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm, huyện Phú Lương có 91,5% Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,5%.

xay dung huyen phu luong phat trien nhanh ben vung
Nhiệm kỳ qua, Phú Lương có nhiều chính sách thông thoáng để mời gọi các nhà đầu tư.

Về những giải pháp trong nhiệm kỳ tới, ông Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Lương khẳng định: "Trong nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi tập trung vào một số mục tiêu sau: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ, có phẩm chất đạo đức, dám nghĩ dám làm để xây dựng huyện Phú Lương ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện; thứ ba, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp để phát huy các thế mạnh của cây nông nghiệp trên địa bàn; thứ tư, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh và giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội".

Để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ huyện Phú Lương tiếp tục tập trung tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, các cấp, các ngành phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu xây dựng huyện Phú Lương phát triển nhanh, bền vững./.