trien khai mo hinh san xuat che huu co da ps
Mô hình sản xuất chè hữu cơ được khuyến khích nhân rộng trong thời gian tới

Người trồng chè tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 40% giá phân bón, chế phẩm vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật; được đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ; tham gia chuỗi liên kết sản xuất; đánh giá cấp chứng chỉ xác nhận vùng sản xuất đang trong quá trình chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp hữu cơ để làm tiền đề cấp chứng nhận sản xuất chè hữu cơ.

Việc triển khai mô hình sẽ góp phần khuyến khích người dân nhân rộng diện tích chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững trên địa bàn tỉnh./.