Trên 8.700 học sinh, sinh viên tốt nghiệp tốt nghiệp hệ cao đẳng, trung cấp
Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Năm học 2022-2023, 12 trường trong Khối thi đua đã tuyển sinh trên 16.300 học sinh, sinh viên, đạt gần 89% kế hoạch. Trong đó có trên 8.700 HSSV tốt nghiệp, trên 5.700 HSSV được tư vấn, giới thiệu việc làm; trên 5.000 HSSV có việc làm sau tốt nghiệp 3 tháng. Năm học 2023-2024, các trường trong Khối thi đua phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Cùng với đó, tập trung đầu tư bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng các nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhân dịp này, các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác đào tạo nghề năm học 2022-2023 đã được UBND tỉnh khen thưởng.