Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 27/10/2020

27/10/2020 20:00
Xin chờ trong giây lát...