Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 22/10/2020

22/10/2020 20:59
Xin chờ trong giây lát...