Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 13/10/2020

13/10/2020 22:30
Xin chờ trong giây lát...