Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 1/11/2020

01/11/2020 22:47
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 1/11/2020
Xin chờ trong giây lát...