Thí điểm Học bạ số các trường phổ thông ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện thí điểm hệ thống học bạ số tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, hiện nay các thông tin của học sinh phổ thông đã được xác thực định danh với dữ liệu dân cư; các trường tiểu học đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet và sử dụng phần mềm để quản lý hồ sơ học sinh, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử…

Dự kiến đến tháng 7/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá mô hình thí điểm này, từ đó là căn cứ để hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng Học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh./.