Xin chờ trong giây lát...

Thành phố Thái Nguyên hướng tới phát triển đô thị văn minh, hiện đại

24/09/2020 09:36
Với mục tiêu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đô thị. Thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương của tỉnh đã từng bước khằng định được vai trò, vị thế của một đô thị trung tâm, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tỉnh Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại.