Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19
Những món quà ấm áp sự động viên được đoàn trao tặng tới cán bộ các chốt liên ngành.

Đoàn công tác đã chia sẻ, động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt liên ngành trong suốt thời gian vừa qua đã luôn cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn vất vả. Đồng thời, mong các cán bộ tham gia chốt kiểm soát tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.