Thái Nguyên cấp mới 24h dự án FDI
8 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 24 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký trên 162,5 triệu USD

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 88 lượt dự án, trong đó 46 dự án cấp mới và 42 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn gần 2 tỷ USD. 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 24 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký trên 162,5 triệu USD; 9 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt gần 18,9 triệu USD. Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 197 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư 10,53 tỷ USD. Với môi trường đầu tư thông thoáng cùng những chính sách phù hợp, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục là điểm đến tin cậy với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế./.