tang cuong quan ly va xay dung he thong giet mo gia suc gia cam
Đồng chí Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu

Thực hiện Quyết định số 691 ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020” tại 9 huyện, thành phố, thị xã. Qua kiểm tra cho thấy, toàn tỉnh đã xây dựng được 9 cơ sở giết mổ động vật có giấy phép kinh doanh, trong đó 2 cơ sở tập trung và 7 cơ sở nhỏ lẻ, đang duy trì hoạt động có kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y với 8 cơ sở. 12/140 chợ có sản phẩm động vật có dấu kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc trong thực hiện đề án như: Hình thức chăn nuôi, giết mổ chủ yếu chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán, điểm giết mổ không đảm bảo điều kiện thú y, một số địa phương còn lúng túng, chưa quyết liệt trong công tác thực hiện.

Tại hội nghị, các địa biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giết mổ về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai; tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện; giải pháp kiên quyết xóa bỏ các điểm giết mổ, buôn bán sản phẩm động vật tại lề đường, vỉa hè; xây dựng mô hình điểm về quản lý giết mổ, kinh doanh sản phẩm tại các địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phỏ Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT tổng hợp nội dung lên quan, đồng thời có đề xuất những giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới để báo cáo UBND và HĐND tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương đăng ký mọt chợ trên địa bàn để làm điểm về quản lý giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật. Đồng thời khẩn trương triển khai quy hoạch đất đai để xây dựng quy hoạch giết mổ.