Thái Nguyên 29
Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 29-07-2021 23:30:42
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 29 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 29 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 36 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 32 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 32 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mây đen u ám
Xem thêm
    Trước         Sau