Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế

1 kết quả
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế

Được thành lập vào tháng 7/1951, tiền thân là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc, trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ...
    Trước         Sau