Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX  (TS 4/12)
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh…Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; thông qua công tác tuyên giáo tháng 12/2020./.