quan doi luc luong nong cot trong ung pho su co thien tai va cuu ho cuu nan
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái).

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, các yếu tố về PCTT, ƯPSC, CHCN đã được đưa vào đánh giá, xem xét... Vì thế, mỗi khi xảy ra thiên tai lớn, thảm họa, sự cố đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả một cách quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và giảm đáng kể tổn thất về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Tổ quốc, quân đội luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong PCTT, ƯPSC, CHCN. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng (BQP), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân tham gia với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao nhất; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tham mưu cho Chính phủ trong xây dựng chiến lược, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội lồng ghép với công tác PCTT, ƯPSC, CHCN. Toàn quân đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của BQP, BTTM, xây dựng kế hoạch, dự kiến các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tổ chức luyện tập, phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống. Các đơn vị quân đội đóng quân trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc, từ đất liền đến hải đảo đều chuẩn bị kỹ phương án, huấn luyện thuần thục, trang bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, phương tiện nên việc huy động và cơ động lực lượng làm nhiệm vụ PCTT, ƯPSC, CHCN rất kịp thời. Hiện nay, trong toàn quân, nhiều đơn vị đã được biên chế các trang thiết bị, phương tiện hiện đại, vừa làm nhiệm vụ SSCĐ, vừa có thể sử dụng trong PCTT, ƯPSC, CHCN. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ luôn có tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, có sức chịu đựng trong các tình huống khó khăn, phức tạp, có ý thức tổ chức kỷ luật, nhất là có hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, công tác bảo đảm chặt chẽ từ BQP đến các đơn vị cơ sở, là điều kiện rất quan trọng để quân đội thực hiện và phát huy vai trò nòng cốt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

quan doi luc luong nong cot trong ung pho su co thien tai va cuu ho cuu nan
Lãnh đạo Cục Cứu hộ-Cứu nạn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Những năm qua, trên cơ sở quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Cục CHCN luôn chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, BQP, BTTM tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ PCTT, ƯPSC, CHCN, xác định đây là nhiệm vụ chính trị "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội", từ đó đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, phức tạp, hiểm nguy. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị quân đội luôn có mặt ở thời điểm quan trọng nhất, nơi khó khăn, phức tạp nhất, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng có khả năng ứng cứu, khắc phục hậu quả nhanh nhất, hiệu quả nhất. Khi xảy ra thiên tai, sự cố môi trường các đơn vị luôn nắm chắc tình hình, chủ động trong triển khai lực lượng, phương tiện, tích cực phối hợp với các lực lượng, tổ chức giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương PCTT, ƯPSC, CHCN. Thực tế đã chứng minh, trong những năm qua, khi xảy ra thiên tai, thảm họa, sự cố trên biển, trên bộ (bão lũ, cháy rừng, cháy nhà, sập đổ công trình, sự cố tràn dầu...), quân đội luôn chủ động ứng cứu, khắc phục hậu quả, thể hiện rõ ý chí quyết tâm và tinh thần vì nhân dân, góp phần quan trọng vào giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Với tình cảm tương thân, tương ái, trách nhiệm chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của nhân dân các vùng bị thiên tai, sự cố, thời gian qua các đơn vị trong toàn quân đã huy động hàng chục vạn ngày công, quyên góp, ủng hộ hàng chục tỷ đồng và nhiều thuốc men, lương thực, thực phẩm, hàng hóa nhu yếu phẩm... hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất.

quan doi luc luong nong cot trong ung pho su co thien tai va cuu ho cuu nan
Lãnh đạo Cục Cứu hộ-Cứu nạn, cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Trị An.

Dự báo những năm tới đây, do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết, khí tượng, thủy văn và thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, các công trình hạ tầng cơ sở, tài sản của Nhà nước, tính mạng của nhân dân, đồng thời làm ảnh hưởng tới hoạt động quốc phòng, quân sự. Hơn nữa quá trình phát triển kinh tế-xã hội, phát triển các khu đô thị, thủy lợi, thủy điện; phát triển kinh tế biển và các hoạt động giao thương vận tải đường biển, đường không, khai thác, vận chuyển dầu khí... luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, nhiệm vụ PCTT, ƯPSC, CHCN đặt ra ngày càng nặng nề và phức tạp. Đảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định quân đội là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ này. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTT, ƯPSC, CHCN với diễn biến của tình hình thời tiết, thời gian tới, quân đội cần thực hiện tốt một số vấn đề:

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo BQP, BTTM về nhiệm vụ PCTT, ƯPSC, CHCN, tiếp tục khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị, "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội" và của từng đơn vị. Từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục động viên cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong toàn quân phải tổ chức và duy trì nghiêm hệ thống ứng trực, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống bất trắc xảy ra. Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ huy PCTT, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các cấp, phân công trách nhiệm đến từng thành viên, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án sát với tình hình địa bàn và có tính khả thi cao.

Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các thành phần, chú trọng huấn luyện thực hành TKCN và khả năng cơ động. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với tổ chức diễn tập các phương án, nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, khả năng ứng phó với các hình thái thiên tai, thảm họa, sự cố, năng lực TKCN của các lực lượng trong những điều kiện khó khăn, phức tạp. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, biên phòng ở địa phương, chủ động giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án PCTT, ƯPSC, CHCN, chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ". Thống nhất, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, chỉ huy theo hướng trực tiếp, thiết thực, hiệu quả tạo nên sức mạnh tổng hợp, kịp thời xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đầu tư kinh phí cho công tác huấn luyện, diễn tập và mua sắm trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, hiện đại, nhằm nâng cao năng lực PCTT, ƯPSC, CHCN. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PCTT, ƯPSC, CHCN.

Phát huy thành tích, kết quả đạt được trong thời gian tới, trước sự phát triển của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và các lực lượng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong PCTT, ƯPSC, CHCN.