Theo đó:

- Cấm các phương tiện lưu thông trên đường Đội Cấn, thời gian cấm:

+ Ngày 28/9/2023: Từ 12h00 đến 24h00

+ Ngày 29/9/2023: Từ 15h00 đến 24h00.

- Cấm các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ đảo tròn Trung tâm thành phố đến đảo tròn Đồng Quang), thời gian cấm:

+ Ngày 28/9/2023: Từ 18h00 đến 24h00.

+ Ngày 29/9/2023: Từ 18h00 đến 24h00.

Phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ chương trình nghệ thuật đường phố: Đêm hội Trung thu Xứ Trà 2023