Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh, Võ Nhai có 8 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm trên 27%, dân tộc Tày chiếm hơn 23%, dân tộc Nùng chiếm trên 20%, dân tộc Dao chiếm trên 14%, dân tộc Mông chiếm 8,4% còn lại là các dân tộc khác chiếm khoảng 4,8%.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai
Xã Phương Giao, huyện Võ Nhai hiện có trên 1.000 người Dao Lô Gang, chiếm trên 24% tổng số dân toàn xã.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai
Người Dao Lô Gang nhiều thế hệ cùng sinh sống với các dân tộc trên địa bàn xã Phương Giao từ lâu đời. Họ hòa đồng, đoàn kết cùng các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai

Những nét văn hóa, phong tục tập quán tuy bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, nhưng người dân vẫn cố gắng gìn giữ và phát huy những nét văn hoá độc đáo mà cha ông để lại.

Đời sống văn hóa tinh thần của người Dao Lô Gang rất phong phú, thể hiện qua hệ thống các phong tục tập quán lâu đời. Trong đó, Lễ hội Cầu mùa đang được quan tâm, lập hồ sơ xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai
Vào ngày lễ cầu mùa, người dân thường gói bánh trôi để dâng lễ.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai
Người dân tất bật chuẩn bị tiền vàng cho Lễ hội Cầu mùa.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai

Lễ hội Cầu mùa là một nét văn hoá truyền thống và tốt đẹp, lễ hội này mang nhiều yếu tố tâm linh sâu sắc của cộng đồng người Dao nơi đây.

[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai
Đây là nghi lễ mà người Dao rất coi trọng và tổ chức hàng năm, với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, sản xuất phát triển, đời sống ấm no, yên bình.
[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai

Cùng với tiếng nói, trang phục truyền thống là một trong những văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Dao Lô Gang. Bà con người Dao ở xã Phương Giao luôn gìn giữ trang phục truyền thống trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là dịp lễ tết.

[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai

Người Dao Lô Gang đã thành lập nhóm bảo tồn điệu hát Pả Dung truyền thống, hướng tới thành lập Câu lạc bộ để duy trì luyện tập, truyền dạy các làn điệu cổ và làn điệu mới.

[Photo] Độc đáo nét văn hóa của người Dao Lô Gang ở Võ Nhai

Cùng các dân tộc anh em trên địa bàn, người Dao Lô Gang ở xã Phương Giao đã và đang giữ gìn tốt những bản sắc văn hóa đặc trưng trong đời sống và trở thành những chủ thể chính trong không gian bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc của mình./.