Ban VHXH - HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP tại TP. Sông Công
Toàn cảnh hội nghị

Theo Dự thảo Nghị quyết, mức thu học phí năm học học 2024 – 2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh được chia theo từng cấp học và địa bàn cơ sở giáo dục đóng chân, cao nhất là 140.000 đồng đối với nhóm trẻ nhà trẻ ở khu vực các phường thành phố, thấp nhất 20 nghìn đồng/tháng/học sinh ở các xã, thị trấn thuộc trung tâm các huyện, các xã không thuộc xã miền núi - vùng cao.

Cũng theo Dự thảo Nghị quyết, các học sinh đang theo học tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, các học sinh theo học tại các trường THCS, THPT tại các xã: Nghinh Tường, Sảng Mộc, Vũ Chấn, Thần Sa, Thượng Nung, Cúc Đường – huyện Võ Nhai sẽ được hỗ trợ học phí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị đã được tiếp thu, để phối hợp với các cơ quan chức năng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định./.