Nhiều trường học chủ động cho học sinh nghỉ học do thời tiết rét đậm, rét hại
Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, nhiều trường học bậc Mầm non, Tiểu học trên địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hóa và một số xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đồng Hỷ đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, nắm bắt tình hình thời tiết qua Dự báo thời tiết của Đài PT-TH Thái Nguyên để tổ chức cho học sinh nghỉ học theo quy định: thời tiết dưới 10 độ: học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học; thời tiết dưới 7 độ: học sinh THCS và THPT được nghỉ. Sau nghỉ rét, các đơn vị bố trí lịch học bù theo tình hình thực tế của nhà trường./.