Xin chờ trong giây lát...

Nét văn hóa độc đáo của dân tộc Dao

27/11/2020 21:00
Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, người phụ nữ Dao Lô - Gang luôn biết cách tạo ra những nét riêng trong các bộ trang phục của mình. Họ đã và đang giữ gìn tốt những bản sắc văn hóa đặc trưng trong đời sống và trở thành những chủ thể chính trong không gian bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.