Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa
Quản lý thị trường tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính được trên 1.770 vụ, trong đó xử lý 1.441 vụ bằng 106,6% so với năm 2019. Tổng số tiền thu phạt vi phạm, trị giá hàng hóa là tang vật vi phạm bị tịch thu trên 7,9 tỷ đồng.

Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng... Đồng thời, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện có hiệu quả về công tác này để góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo quyền và lợi tích cho người dân cũng như các tổ chức, cá nhân kinh doanh./.