Ngày 2-7-1976, tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội khóa VI họp kỳ họp thứ nhất đã quyết định đặt tên nước ta tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội đặt tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Và đưa ra 5 dấu mốc khẳng định:

1. Việt Nam là một nước độc lập thống nhất.

2. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

3. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dứơi có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội

5. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài Tiến quân ca. Nhạc và lời Văn Cao.

Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội đặt tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sự ra đời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Cách mạng và đời sống xã hội nước ta.

Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội đặt tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội đặt tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giai đoạn mới bắt đầu, cả đất nước làm nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự quản lý của một nhà nước chung: Nhà nước xã hội chủ nghĩa./.