Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 4272-QĐ/TU, ngày 24-3-2014, của Ban Thường vụ Thành ủy, quan hệ công tác, phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban Nội chính Thành ủy và BTL Thủ đô; giữa Ban Nội chính Thành ủy và Thanh tra Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phối hợp và củng cố mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy, UBND Thành phố giao.

ky ket hop tac trong cong tac noi chinh va phong chong tham nhung

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, BTL Thủ đô Hà Nội đã thường xuyên tham mưu phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy xây dựng, đề xuất và ban hành các văn bản như chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình về lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BTL Thủ đô trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với Công an Thành phố trao đổi thông tin tình hình, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải khắc phục trong thực hiện kiểm tra về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời và nề nếp; việc tổ chức giao lưu công tác về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng còn chưa được thường xuyên.