Khẩn trương, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
Các đơn vị, địa phương đang nỗ lực để đảm bảo tiến độ các dự án, công trình

Trong giai đoạn nước rút này, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có số vốn được giao lớn song tỷ lệ giải ngân đến nay còn thấp, phải khẩn trương, quyết liệt trong thực hiện, phấn đấu đạt 100% kế hoạch trong tháng cuối năm 2023.

Việc đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực... Nếu không hoàn thành thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các địa bàn phải gấp rút hoàn thành; yêu cầu các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thuế và các địa phương tích cực tháo gỡ các vướng mắc, chậm trễ trong việc xác định giá đất và các thủ tục hành chính liên quan để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất… tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân theo kế hoạch được giao./.