Thái Nguyên 36
Cảm giác: 43
Cao/Thấp: 36/36
Độ ẩm: 61%
mây cụm
Cập nhật: 27-07-2021 17:30:45
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 27/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 27/07/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 12:00 36 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 15:00 34 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 18:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 27/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 32 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 32 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Đại Từ chủ động thực hiện “mục tiêu kép”

15/06/2021 14:54
Dịch bệnh COVID- 19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tuy nhiên với việc chủ động ứng phó dịch bệnh, cùng với nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khả quan. Trong đó, có ngành sản xuất công nghiệp. Ghi nhận tại huyện Đại Từ.