ho tro cho trung cho dung va kip thoi
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Hiện nay, việc chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do sản xuất vượt nhu cầu, lợn thịt và lợn giống khó tiêu thụ, giá giảm sâu, người chăn nuôi thua lỗ và đang rất khó khăn về vốn. Theo phương án dự thảo do Ngành Nông nghiệp xây dựng, người chăn nuôi sẽ được hỗ trợ lãi suất vay tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Đối tượng là các hộ, gia trại, trang trại có hồ sơ vay vốn ngân hàng để sản xuất chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ cao nhất là 30% của tổng lãi suất vay. Thời gian hỗ trợ lãi suất 06 tháng, kể từ ngày 30/11/2016 đến 30/5/2017.

Trên cơ sở phương án đưa ra, đại diện các địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến thời gian, hình thức và đối tượng hỗ trợ cũng như những căn cứ pháp lý, vấn đề giải ngân, mức lãi suất cho vay, tính hiệu quả của phương án.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc hỗ trợ là rất cấp thiết và phải được nhanh chóng thực hiện. Chính vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đã được triển khai thời gian qua. Đồng thời, nghiên cứu kỹ phương án hỗ trợ qua lãi suất ngân hàng hoặc trực tiếp bằng tiền cho các hộ chăn nuôi. UBND tỉnh sẽ có văn bản trình HĐND tỉnh để thông qua và triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất./.