Giao nhiệm vụ diễn tập cho huyện Đại Từ
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của huyện Đại Từ

Trước khi giao nhiệm vụ cho địa phương, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tiến hành kiểm tra hệ thống kế hoạch, văn kiện tác chiến phòng thủ và khảo sát các điạ điểm thực binh như: Địa điểm tổ chức khai mạc và vận hành cơ chế lãnh đạo chuyển địa phương vào các điều kiện thời chiến; vị trí diễn tập động viên quân nhân dự bị; hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, làm trong sạch địa bàn... Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động nhạy bén, sáng tạo của cơ quan quân sự, công an, kiểm lâm cùng các địa phương trong công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung cho diễn tập.

Phát biểu giao nhiệm vụ diễn tập cho huyện Đại Từ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu huyện Đại Từ tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị xong trong tháng 8 năm 2023; trọng tâm là xây dựng và củng cố hệ thống hầm hào, công sự trận địa trong khu căn cứ chiến đấu của địa phương; các công trình phải bảo đảm yếu tố bí mật, kiên cố và gắn liền với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Dự kiến, huyện Đại Từ là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập phòng thủ vào cuối quý 3 năm 2023./.