Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra một số công trình trọng điểm
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số công trình trọng điểm nằm trong Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.

Dự án "Phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên" do UBND thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 100 triệu USD, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 57 triệu USD. Số còn lại vốn đối ứng của địa phương là 43 triệu USD. Theo đó, dự án gồm 2 hợp phần: hợp phần 1 bao gồm kết cấu - cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; hợp phần 2 gồm phi kết cấu - hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện. Qua kiểm tra thực tế thi công tại hiện trường đối với các công trình trọng điểm như: xây dựng Đường Bắc Nam và Cầu Huống Thượng; đường Huống Thượng – Chùa Hang; nâng cấp đường Khu dân cư Đồng Bẩm; đường Việt Bắc giai đoạn 3; thi công hầm chui đường bộ đường Thống Nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh gia cao nỗ lực của đơn vụ chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án cũng như các đơn vị nhà thầu thi công đã và đang khắc phục mọi khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, đồng chí đề nghị các sở, ngành của tỉnh cần vào quộc quyết liệt, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các gói thầu hợp phần của dự án được triển khai theo đúng kế hoạch. Yêu cầu thành phố tiếp tục bám sát, chỉ đạo thực hiện xong một số vướng mắc về mặt bằng hiện nay, khẩn trương bàn giao nốt một số vị trí còn lại cho đơn vị thi công. Đề nghị các nhà thầu thực hiện đúng cam kết về tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật cũng như mỹ thuật của các công trình này. Các cấp, các ngành và địa phương cần xác định rõ, việc triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm này không chỉ tạo ra động lực mới, sức bật mới to lớn về kinh tế - xã hội, không gian đô thị cho riêng thành phố Thái Nguyên mà còn là hạ tầng quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, động viên cán bộ, công nhân tăng ca, hoặc sẽ ở lại làm việc trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới để đảm bảo phấn đấu vượt tiến độ đã đề ra của các công trình./.