Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao đổi, tọa đàm với học viên Học viện Quốc phòng - đã psts 7.12
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 83, đối tượng 1 có 54 học viên là cán bộ chủ chốt các địa phương, các bộ, ngành trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã triển khai tài liệu học tập tới các học viên thông qua các ứng dụng số; qua đó, truyền tải thông điệp về phòng học không giấy tờ và “tinh thần” chuyển đổi số mà tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu nhanh về tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Nguyên những năm qua. Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm ổn định, giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; góp phần quan trọng vào những thành quả trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đề cập đến: Giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công tác xây dựng, phát triển Đảng trong các doanh nghiệp hiện nay. Về chủ trương, định hướng lớn phát triển tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của Thái Nguyên là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Các học viên đã bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả mang tính toàn diện, đột phá của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong thực hiện phòng, chống dịch, cải cách hành chính, thu hút đầu tư và tiếp tục giữ vững vị thế cực tăng trưởng phía bắc Vùng thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung chuyên đề mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trình bày và trao đổi. Đồng chí nhấn mạnh: Chuyên đề này sẽ góp phần củng cố hệ thống lý luận, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, kinh nghiệm về xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong điều kiện mới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Qua đó, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ tham gia khóa học./.