Đổi mới tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Chị Dương Thị Như (áo xanh) trao đổi công việc với đồng nghiệp

Chị Dương Thị Như là 1 trong 3 cán bộ, chuyên viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được kiện toàn, bổ nhiệm cấp phó trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại cơ quan Tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Đây được coi là điểm đặc thù trong sắp xếp, tổ chức bộ máy của cơ quan này, tạo điều kiện để các cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm được tiếp tục gắn bó trong cơ quan Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Với chức danh hiện nay là Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, chị Như cho biết: “Đây là sự ghi nhận của tổ chức dành cho cá nhân tôi cũng như các đồng chí được bổ nhiệm lại trong đợt sắp xếp, tinh gọn. Bản thân tôi cũng như các đồng chí được bổ nhiệm luôn ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên cương vị công tác mới và luôn trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

Nhờ chủ động triển khai rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn, xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức lại theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo, đồng thời thực hiện nghiêm Đề án vị trí việc làm, nên dù gặp khó khăn do đặc thù cán bộ thường xuyên luân chuyển, nhưng Tỉnh Đoàn Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên trong khối các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.

Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết: “Đối với cơ quan Tỉnh đoàn có 6 đầu mối, sau khi tiến hành sắp xếp lại thì còn 4 đầu mối. Đây không chỉ là sắp xếp về cơ học mà sắp xếp để nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của từng cơ quan cũng như từng phòng, ban. Khi ghép lại thì các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trong ban sẽ bao quát hơn, công việc tập trung hơn, và tư tưởng cán bộ, công nhân viên trong cơ quan sẽ ổn định hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ.”

Đổi mới tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (TS 27/11)
Sau sắp xếp, hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giảm 2 đầu mối trực thuộc, 6 lãnh đạo cấp phòng, ban trực thuộc

Đối với cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt phương án, đã khẩn trương thực hiện ngay việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Sau sắp xếp đã giảm 2 đầu mối trực thuộc, 6 lãnh đạo cấp phòng, ban trực thuộc. Trung tâm Dạy nghề 20-10 tiếp tục hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết. Hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao với nhiều chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, từng bước khắc phục “hành chính hóa” hoạt động và “công chức hóa” cán bộ; tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, người lao động của đơn vị, nhất là đối với các trường hợp phải điều chuyển, sắp xếp lại.

Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Các đồng chí trong Đảng, Đoàn rất băn khoăn, tuy nhiên khi chúng tôi chia sẻ, vận động và thăm dò ý kiến trong tất cả các chị em thì được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao. Chúng tôi thấy công việc nhịp nhàng, đầu mối gọn gàng hơn và hiệu quả công việc trong các ban sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.”

Đổi mới tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Liên đoàn Lao động tỉnh cũng là 1 trong những đơn vị đã thực hiện xong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy

Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã thực hiện xong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, qua đó giảm 4 đầu mối trực thuộc. 3 đơn vị còn lại trong khối đều đã xây dựng xong kế hoạch, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 09 của Tỉnh ủy. Dự kiến sau khi hoàn thành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ giảm 13 đầu mối, 2 dơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đối với Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện cũng sẽ giảm 19 lãnh đạo cấp phòng, ban tương đương./.