Độc đáo thư pháp sắc Lê
Thư pháp sắc Lê là loại chữ rất độc đáo của nước ta, không đâu có và chỉ có ở sắc phong thời Lê.

Thư pháp sắc Lê là loại chữ rất độc đáo của nước ta, không đâu có và chỉ có ở sắc phong thời Lê và một số bản văn khắc thời đó mới có. Đối với thư pháp cũng có thể gọi là một thành tựu sáng tạo của cha ông.

Ông Nguyễn Văn Tư, Phó chủ nhiệm CLB Thư pháp Xuân Hồng, Hà Nội cho biết: "Thư pháp thời Lê có đặc trưng là 1 kiểu thư pháp các cụ viết cho những sắc phong (nhà vua sắc phong đình, chùa, miếu, sắc phong quan, những người có công với đất nước). Đây là một kiểu chữ riêng người Việt Nam mới có, chữ nghiêm chỉnh, kết cấu chặt chẽ, rất nho nhã, có hồn".

Anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo, Hà Nội cho hay: "Thư pháp sắc Lê là một thể chữ rất khó và rất đẹp, mang ý nghĩa quan trọng hơn đó là chữ của các cụ từ thời Lê và là một trong những thể chữ đẹp nhất của Việt Nam".

Độc đáo thư pháp sắc Lê
Chơi chữ thư pháp, thưởng ngoạn thư pháp chữ Việt nói chung và chữ viết trên sắc phong thời Lê không chỉ dừng lại ở tính phong trào.

Thư pháp Việt đã hòa trong mạch sống nghệ thuật dân tộc và có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Đó cũng là một nét đẹp trong văn hóa sinh hoạt tinh thần cần được phát huy, bởi nếu biết khai thác và sáng tạo thì chữ Việt rất đẹp và rất có hồn.

Chơi chữ thư pháp, thưởng ngoạn thư pháp chữ Việt nói chung và chữ viết trên sắc phong thời Lê không chỉ dừng lại ở tính phong trào mà còn là sự hiện diện có ý nghĩa của một môn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt./.