Đẩy mạnh kết nối nền tảng trực tuyến giữa trường Đại học với cộng đồng doanh nghiệp
Hội nghị truyền thông, quảng bá, kết nối nền tảng trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đó, những hoạt động kết nối giữa sinh viên với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm gần đây luôn được nhà trường quan tâm triển khai, đặc biệt là với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

Nhân dịp này, sinh viên nhà trường cũng có cơ hội lắng nghe những chia sẻ của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp trên địa bàn về việc hình thành sản phẩm công nghệ, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; những kinh nghiệm về kết nối nhà đầu tư, hệ sinh thái khởi nghiệp; thông qua đó, giúp sinh viên có thêm động lực để hiện thực hóa, mở rộng ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh của mình, từ đó, tham gia tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên thời gian tới./.