Đài PT-TH Thái Nguyên tiếp nhận 25 bộ phim về đề tài chiến tranh
NSUT, Đạo diễn Trần Vịnh trao 25 bộ phim cho lãnh đạo Đài PT-TH Thái Nguyên

Trong số 25 bộ phim này có 9 bộ phim do NSUT, đạo diễn Trần Vịnh tham gia diễn xuất.

Những bộ phim được tặng cho Đài PT-TH Thái Nguyên phục vụ cho việc khai thác, phát sóng sẽ góp phần vào việc tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay.