Hai ông bà đều đã cao tuổi, không còn khả năng lao động. Ông Ân năm nay 89 tuổi, là người có công với cách mạng và đã được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng Nhì.

Đài PT-TH Thái Nguyên đã trao hỗ trợ 1 lần cho gia đình với số tiền 30 triệu đồng, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình.

Trong những năm qua, Đài PT-TH Thái Nguyên là một trong những cơ quan tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trực tiếp ủng hộ các quỹ. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn cần chung tay giúp đỡ.