“Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến trên khu vực biên giới, biển đảo để chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp xử lý đúng đắn, phù hợp, không để phức tạp tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lực lượng Bộ đội Biên phòng tại Lễ kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng 13/12 tại Hà Nội. Cùng dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Cách đây 73 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

chu tich nuoc du ky niem 73 nam thanh lap quan doi nhan dan viet nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngày 22/12 hàng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Quân đội ta. 73 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, hiểu dân, tin dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân, kể cả trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, những lúc có thiên tai, địch họa.

Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nêu cao bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với lực lượng Công an, các cấp, các ngành, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

chu tich nuoc du ky niem 73 nam thanh lap quan doi nhan dan viet nam
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Bộ đội Biên phòng đã giành được trong suốt chặng đường vẻ vang những năm qua.Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kỷ niệm 73 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất toàn diện và nặng nề.

Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng Quân đội nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng phải tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

chu tich nuoc du ky niem 73 nam thanh lap quan doi nhan dan viet nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao lưu trực tuyến với các đồn Biên phòng.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, công tác, phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Biên phòng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

“Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự, nắm vững kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, xã hội; am hiểu tình hình địa bàn, phong tục tập quán và biết nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm giáo dục, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng cần chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Coi trọng công tác đối ngoại biên giới, tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới. Mở rộng quan hệ giao lưu đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.”

Nói chuyện và giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng A Pa Chải (Điện Biên), Bờ Y (Kon Tum) và Hòn Chuối (Cà Mau), Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao việc các đồn Biên phòng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định trên các khu vực biên giới.

Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, chiến sỹ 3 đồn Biên phòng nói riêng, Bộ đội Biên phòng nói chung tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội nơi địa bàn đóng quân.

“Tôi mong rằng các đồng chí phải phối kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời phải dựa vào dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, với đồng bào dân tộc nơi các đồng chí đóng quân để chúng ta triển khai thật tốt nhiệm vụ đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới, nhiệm vụ đối ngoại biên phòng cũng như tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nơi các đồng chí đóng quân” – Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước tin tưởng với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Bộ đội Biên phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.