Ngày 5/3, bà Bo Rachana đã viết trên Facebook cá nhân: “Tôi tên là Bo Rachana, vợ của ông Kem Ley. Tôi xin được tuyên bố rằng, tôi hoàn toàn bác bỏ và không ủng hộ việc thành lập đảng mới lấy tên là Kem Ley.

campuchia vo ong kem ley khong ung ho lap dang mang ten chong
Ông Kem RuThysat (em trai ông Kem Ley) và vợ của ông Kem Ley (phải), bà Bo Rachana. Ảnh: Angrut

Khi còn sống, chồng tôi không có ý nguyện thành lập đảng của mình và chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được đóng góp ý kiến xây dựng đảng chính trị nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vì nền dân chủ thật sự tại Campuchia”.

Sau khi tuyên bố này được đưa ra, ông Kem RuThysat (em trai ông Kem Ley) và một số thành viên khác đệ đơn xin thành lập đảng Kem Ley, vẫn khẳng định: “Việc thành lập đảng này đã được ông Kem RuThysat và ông Kem Ley bàn bạc, nhất trí từ lâu và việc ông Kemley có trao đổi với vợ hay không lại là chuyện khác”. Ông Kem RuThysat cũng khẳng định việc thành lập đảng là việc lâu dài.

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia đã bác đơn xin thành lập đảng chính trị lấy tên Kem Ley do trái quy định của pháp luật./.