Giải thưởng các ấn phẩm báo chí tiêu biểu cuối năm 2020, đầu năm 2021 là các giải thưởng quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc hằng năm do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Tại lễ trao giải, Đài PT-TH Thái Nguyên đã được trao giải Chương trình PT-TH ấn tượng năm 2021, báo Thái Nguyên được trao giải A bìa báo Tết ấn tượng.