Xây dựng nông thôn mới từ sức dân
Nhà văn hóa xóm Trung Tâm, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ đang được xây dựng mới phần lớn từ đóng góp của nhân dân

Yên Lãng là xã miền núi, còn nhiều khó khăn của huyện Đại Từ. Theo kế hoạch, trong tháng 6 này xã sẽ về đích nông thôn mới. Đến thời điểm hiện nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 là trên 112 tỷ đồng. Trong đó huy động từ sức dân trên 31 tỷ đồng, chiếm 28%. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song các hộ dân xóm Trung Tâm đã đồng lòng, nhất trí đóng góp mỗi khẩu 3 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa.

Ông Hoàng Văn Chính, Bí thư Chi bộ xóm Trung Tâm, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ: “Chúng tôi họp hội nghị nhân dân, họp hội nghị ban công tác mặt trận và cũng lấy nghị quyết của chi bộ là chúng tôi có miễn hoãn cho một số các trường hợp. Bà con gặp khó khăn rất lớn nhưng chúng tôi bằng phương pháp hoạt động, bằng tính chất vận động và cũng chia ra đóng góp làm nhiều lần, đến nay bà con nhân dân đóng góp tầm khoảng 92% còn khoảng 8% nữa bà con đang chuẩn bị để hoàn thành nốt”.

HTX chè La Bằng là mô hình kinh tế kiểu mẫu của xã La Bằng với nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho địa phương và là nhân tố quan trọng để La Bằng hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

Xây dựng nông thôn mới từ sức dân
HTX chè La Bằng là mô hình kinh tế kiểu mẫu của xã La Bằng với nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương

Bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc HTX Chè La Bằng, huyện Đại Từ: “Hợp tác xã chúng tôi đã là một trong những hợp tác xã đạt tiêu chí cao nhất trong tiêu chí thứ 13. Để cùng với địa phương hoàn thành chỉ tiêu đó thì hợp tác xã đã cùng với các thành viên, các hội liên kết tuyên truyền vận động cho bà con thay đổi nhận thức, chung tay cùng với địa phương, thành viên ở xóm nào thì mình sẽ cùng với xóm đó chung tay để hoàn thành các tiêu chí đặc biệt là tiêu chí sản xuất cũng như là bảo vệ môi trường”.

Ông Dương Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã La Bằng, huyện Đại Từ: “Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với La Bằng thì chúng tôi lựa chọn tiêu chí về sản xuất là cái tiêu chí nổi trội của La Bằng. Chúng tôi có một công ty chè, ba hợp tác xã và 12 tổ HTX chè VIETGAP và chè hữu cơ, trên cái thế mạnh đó thì chúng tôi đang gắn kết thế mạnh cây chè là kinh tế mũi nhọn, song ở đó chúng tôi đang phát triển thêm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn xã La Bằng”.

Kết thúc năm 2022, huyện Đại Từ đã có 26/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo 5,7%, tỷ lệ hộ cận nghèo 5,05%... Huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 3 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục. Với sự đầu tư của các cấp, sự đồng thuận và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Đại Từ phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới trong năm 2023./.