Thúc đẩy tiềm năng phát triển Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Hội nghị lần thứ ba, Hội đồng Điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 369 ngày 4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, vùng trung du và miền núi phía bắc trở thành vùng có thu nhập trung bình cao, một số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước, tiệm cận với ngưỡng thu nhập cao. Đến năm 2050, vùng trung du và miền núi phía bắc sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7,5 - 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người khoảng 15.000 - 18.000 USD. Vùng trung du và miền núi phía bắc được tổ chức thành 3 tiểu vùng, 5 hành lang kinh tế, 3 vành đai phát triển và 1 khu động lực. Vùng sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, tiểu vùng Bắc Trung Bộ và với Trung Quốc, Lào nhằm tháo gỡ một trong những nút thắt phát triển lớn nhất là năng lực kết nối giao thông.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhất trí cao với các báo cáo được trình bày tại hội nghị. Tham luận nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, mang tính liên kết vùng và liên kết các tỉnh trong vùng; quy hoạch 11 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ thông tin tập trung, 41 cụm công nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp, chính sách liên kết, điều phối giữa các địa phương trong vùng nhằm thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hoặc đầu tư mới các tuyến giao thông tại các địa phương trong vùng một cách đồng bộ, thống nhất; quan tâm ưu tiên, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện hoàn thành các dự án quan trọng của vùng theo Quy hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ Đại học Thái Nguyên tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, đề nghị các địa phương tích cực hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị thành viên Hội đồng, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc; đề nghị các tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để tạo động lực phát triển vùng; điều phối trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư; sử dụng nguồn vốn đầu tư công để dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án quan trọng của vùng, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông./.