Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10/2020
Trọng tâm định hướng tháng 11/2020 là tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí từ đầu năm đến nay; kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về định hướng tuyên truyền tháng 11/2020, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; diễn biến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, không khí thi đua chào mừng các sự kiện lớn của địa phương, đất nước, đồng thời tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bạch hầu và các dịch bệnh khác trên người, vật nuôi./.