Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 30/9/2020

30/09/2020 23:59
Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 30/9/2020
Xin chờ trong giây lát...